تماس با ما

راه های تماس

دفتر مرکزی:

اصفهان – شهرک صنایع کارگاهی امیرکبیر – خیابان عطاءالملک، مجتمع الماس، واحد ۲

تلفن: ۰۳۱۳۲۶۸۷۳۲۲ – ۰۳۱۳۳۸۷۵۲۲۵

کارگاه:

اصفهان – شهرک صنایع کارگاهی امیرکبیر – خیابان نوآوران بلوک ۱۳

تلفن: ۰۳۱۳۳۸۶۰۹۵۳

ایمیل: info@digi-ghetee.ir

فکس:۰۳۱۳۳۸۶۴۷۸۸