جوشکاری اصطکاکی چرخشی (FRW)

جوشکاری اصطکاکی چرخشی:  Rotary Friction Welding(RFW)    جوشکاری اصطکاکی چرخشی قدیمی ترین فرآیند جوش اصطکاکی است که آغاز آن به سال 1891 بر می گردد، زمانی که مقاله ثبت اختراعی توسط جی اچ بوینگتن منتشر شد که یک فرایند برای جوشکاری میله های…