گروه فنی مهندسی دیجی قطعه با بکارگیری متخصصان مکانیک، مواد و مدیریت یک مجموعه کامل و عاری از نقص می باشد که توانایی ساخت قطعات در همه زمینه ها را دارا می باشد. این مجموعه در راستای اهداف سیاست اقتصاد مقاومتی قصد دارد هنگامی که در هر نقطه کشور عزیزمان، ایران هر شخصی ایده ای در نظر دارد در اسرع وقت و با کمترین هزینه آن را تبدیل به محصول مورد نظر کند. و بدین وسیله تولید ملی را جایگزین واردات بی رویه در کشور سازد. همچنین این مجموعه برای ایده های موجود در کشور می تواند سرمایه گذاری نماید تا هیچ ایده ای به دلیل کمبود امکانات سرکوب نگردد.طبق منویات مقام معظم رهبری تولیدات دانش بنیان همواره در هر کشوری می توانند به عنوان موتور محرکه اقتصاد باعث پیشرفت اقتصادی، اجتماعی و صنعتی یک جامعه بگردند. گروه دیجی قطعه با اعتقاد به این حقیقت، اهداف خود را بر مبنای توسعه صنایع مختلف قرار داده است.