نوشته‌ها

photo_2017-07-15_10-00-35

اطلاعات ساخت برای طراحی

اطلاعات ساخت برای طراحی: در طی سالهاي گذشته نیاز به فراهم نمودن قواعد طراحی همراه با اطلاعاتی در زمینه هزینه ها و توانمنديهاي فرایندهاي ساخت مشخصشده و تحقیقاتی در این زمینه انجام گرفته است. با وجود این، آثار نسبتاً کمی در این زمینه منتشر شده است.…
انتخاب مواد

هندبوک های طراحی ماشین آلات

با پیشرفت علم و تکنولوژی های ساخت و تولید امروزه تخمین زده می شود بیش از 40 هزار آلیاژ و مواد صنعتی و به همین تعداد مواد غیر فلزی صنعتی مانند پلاستیک ها، سرامیک ها، شیشه ها، مواد کامپوزیتی و نیمه رساناهای صنعتی در دسترس می باشد.  در کنار این حجم انبو…