مهندسی معکوس

مهندسی معکوس

مهندسی معکوس به فرآیندی گفته می شود که در طی آن با استفاده از در دست داشتن قطعه یا مجموعه ای خاص پس از شناسایی مواد به کار رفته در ساخت قطعه اقدام به تهیه نقشه های ساخت و همچنین تدوین استراتژی تولید محصول پرداخته می شود. در طی فرآیند مهندسی معکوس گاها لازم است از روش های نقشه برداری سنتی و یا نقشه برداری نوین مانند ابر نقاط (CMM) و یا دیجیتایز کردن قطعه استفاده می شود. برای تعیین متریال های مورد استفاده در هر بخش از روش هایی نظیر XRD، کوانتومتری، EBSD (Electron Back Scattered Diffraction) و EDS (Energy-dispersive X-ray spectroscopy) استفاده می گردد. فرآیند مهندسی معکوس نیاز به دانش، مهارت و تخصص بالایی دارد زیرا مجموعه های تولیدی چه از نظر انطباقات ساخت و چه از نظر مواد به کار رفته در آن باید همخوان با نمونه اصلی باشند. دیجی قطعه بر اساس سفارش مشتری می تواند با آنالیز شیمیایی و فیزیکی و همچنین آنالیز ابعادی قطعات مختلف را باز طراحی کند، پشتوانه این مجموعه تخصص و تجربه موجود در نیروی انسانی و دسترسی به جدیدترین متدهای روز می باشد. این مجموعه در زمینه سفارش و ساخت قفطعات صنعتی مختلف و طراحی دستگاه و ماشین آلات صنعتی و آزمایشگاهی فعالیت می کند.