ساخت قطعات مکانیکی

گروه مهندسی دیجی قطعه در این زمینه قادر به تولید انواع والو ها ، شیر اطمینان، فلنج و سایر موارد مورد نیاز برای صنایع نفت و گاز طبق آخرین استاندارد های روز می باشد. گواهی نامه ها و تقدیر نامه های موجود شاهدی  براین مدعا است. در این زمینه می توان به پروژه ساخت والوهای مجتمع صنعتی پالایشگاه اهواز و شیرهای اطمینان نیروگاه شهید منتظری که توسط کادر فنی این شرکت به انجام رسیده است اشاره کرد

انواع روشهای تولید قطعات:
۱-روش مکانیکی:در این روش قطعه فلزی موسوم به شمش تحت روش هایی چون چکش کاری –نورد-اکستروژن(فشار کاری)  فرج، اسپینینگ و… شکل می گیرند در این روش دو نوع کار صورت می گیرد

الف-  کار سرد:کاری که در دمای پایین یعنی در دمای کمتر ازیک سوم نقطه ی نقطه ی ذوب انجام گیرد

ب- کار گرم :کاری که در دمای بیشتر از یک سوم نقطه ی ذوب انجام گیرد
مزایای این روش: ۱-این روش خواص مکانیکی فوق العاده ای ایجاد می کند.   ۲-این روش بهترین روش برای تولید قطعات با اشکال هندسی ساده است

محدودیتهای این روش:۱-قطعات حتما” باید قابلیت شکل پذیری را داشته باشند بنابراین مخصوص همه ی آلیاژهاو فلزات نمی تواند باشد۲-برای قطعات با پیچیدگیهای داخلی مناسب نیست۳-هزینه ی بالا
۲-جوشکاری: مهترین روش اتصال دهی جوشکاری است که در این روش قطعاتی که از روشهای دیگر ایجاد شده اند را به یکدیگراتصال می دهند .جوشکاری یک روش تمام کننده و مونتاژ است
مزایا: امکان تولید قطعات خیلی پیچیده
محدودیتها: استحکام یک قطعه جوشکاری شده از استحکام یک قطعه یک پارچه کمتر است
فولادهای کم کربن وکربن متوسط بهترین آلیاژ برای جوشکاری هستند
۳-ماشین کاری:تولید قطعه از طریق براده برداری از روی اجزا
مزایا:  ۱-این روش دقیق ترین روش برای تولید قطعات است ۲-قطعات ساده و پیچیده را می توان تولید کرد
محدودیتها: ۱-اگراندازه ی قطعه خیلی بزرگ باشد نمی شود از این روش استفاده کرد۲-هزینه ی بالا
۴-متالورژی پودر:یکی از روش های تولید قطعات فلزی است که در آن شکل واندازه و خواص مورد نظردر اثر متراکم کردن پودر فلزی و زینتر کردن ایجاد می شود
مزایا:۱-تولید قطعاتی که به روش های دیگرامکان پذیرنیست۲-تنها روشی است که می توان در آن دانسیته را کنترل کرد
محدودیتها:۱-تخلخل۲-تولد قطعات با پیچیدگیهای داخلی۳-عدم خواص یکسان به دلیل عدم فشار یکسان در داخل قالب
۵-ریخته گری: ریخته گری یکی از روش های شکل دادن قطعات فلزی است که شامل تهیه ی مذاب از فلز مورد نظر است
مزایا:۱-امکان تولید تمام قطعات با پیچیدگی های داخلی و خارجی وجود دارد۲-بنا به طبیعت متالورژیکی بعضی از قطعات فقط به روش ریخته گری تولید می شود ۳-بعضی از خواص فقط به روش ریخته گری ایجاد می شود   ۴-تولید تمام قطعات ساده و یک پارچه۵-تولید انبوه۵-امکان تولید قطعات خیلی کوچک یا خیلی بزرگ

قابلیت ریخته گری=سیالیت
بیشترین سیالیت را آلیاژهایی دارند که به روش یوتکتیک ایجاد می شود حتی از فلزات خالص هم بیشتر
۹۰% آلیاژهای چدن در قالبهای ماسته ای ریخته گری می شود

محدودیتها:۱-حفرات انقباضی۲-حل شدن گازها در حین ذوب شدن و ایجاد حفرات انقباضی گازی۳-تولید قطعات با ضخامت کم وطول خیلی زیاد

دیجی قطعه به یمن انجام پروژه های مختلف طراحی و ساخت دستگاه و طراحی و ساخت قطعات دارای اعتبار فراوانی می باشد. شرکت های پتروشیمی آبادان، پالایشگاه اصفهان، پالایشگاه خوزستان، سوپاپ سازی اراک، شرکت نفت شازند، ماشین سازی اراک و… از جمله دریافت کنندگان خدمات فنی و خریداران دستگاه های این مجموعه بوده اند