طراحی و ساخت دستگاه تخصصی جوشکاری اصطکاکی برای کاربرد در صنایع مختلف

۱-جوش آلومینیوم به مس برای حطوط تولید کابلشو های بی متال

۲-اتصال انواع فولاد های ضد زنگ (استنلس استیل) برای کاربرد در صنایع نفتی  نیروگاهی

۳-اتصال انواع فولادها با گرید های متفاوت به هم برای کاربرد های گوناگون از جمله: سوپاپ سازی، شفت های انتقال قدرت، سیستم های حفاری و…

چند نمونه از فیلم های کارکرد این دستگاه به شرح زیر است: