دستگاه جوشکاری حالت جامد

این گروه که پیش آمد صنعت جوشکاری حالت جامد می باشد و تاکنون تقدیر نامه های گوناگون و همچنین گواهی نامه های ثبت اختراع در این زمینه دارد، تا کنون مبادرت به ساخت سه نوع دستگاه جوشکاری حالت جامد متفاوت برای صنایع هواپیما سازی(صنایع هسا) و سایر پیمانکاران خصوصی صنایع نفت و گاز نموده است. از جمله این دستگاه ها می توان به دستگاه جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی تمام اتوماتیک برای ساخت قطعه درون موتور هواپیما، دستگاه جوشکاری اصطکاکی عمودی برای ساخت اتصالات هیدرولیکی مخازن تحت فشار و ساخت دستگاه جوشکاری اصطکاکی برای اولین بار در ایران اشاره کرد. این مجموعه در زمینه طراحی و ساخت دستگاه های صنعتی و ساخت قطععات گوناگون فعالیت می کند

همچنین انجام پروژه های جوشکاری حالت جامد(اصطکاکی اغتشاشی، اصطکاکی اغتشاشی نقطه ای، اصطکاکی و…) از جمله فعالیت های این گروه به منظور همکاری با دانشگاه ها می باشد که تاکنون بیش از ۱۰ مقاله ISI و صد ها مقاله علمی پژوهشی و کنفرانسی از این مجموعه استخراج گشته است.

جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی فولاد مارتنزیتی برای اولین بار در ایران

%d8%ac%d9%88%d8%b4%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b5%d8%b7%da%a9%d8%a7%da%a9%db%8c-%d8%a7%d8%ba%d8%aa%d8%b4%d8%a7%d8%b4%db%8c-%d9%81%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%af-%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%86%d8%b2

جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی غیر مشابه فولاد زنگ نزن سوپر دوپلکس و فولاد زنگ نزن آستنیتی برای اولین بار در ایران

%d8%ac%d9%88%d8%b4%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b5%d8%b7%da%a9%d8%a7%da%a9%db%8c-%d8%a7%d8%ba%d8%aa%d8%b4%d8%a7%d8%b4%db%8c-%d8%ba%db%8c%d8%b1-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%a8%d9%87-%d9%81%d9%88%d9%84

جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی ورق های پلی پربیلن به صورت T jointبرای اولین بار در ایران

%d8%ac%d9%88%d8%b4%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b5%d8%b7%da%a9%d8%a7%da%a9%db%8c-%d8%a7%d8%ba%d8%aa%d8%b4%d8%a7%d8%b4%db%8c-%d9%88%d8%b1%d9%82-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%d9%84%db%8c-%d9%be%d8%b1

سفارش و ساخت دستگاه و ماشین آلات صنعتی