تجربه و دانش برای ساخت قطعات، تجهیزات و ماشین آلات مختلف!

خدمات ما

طراحی قطعات صنعتی

طراحی

ساخت

مهندسی معکوس

مهندسی معکوس

پرس هیدرولیکی

ساخت انواع پرسهای هیدرولیک

پروژه مکانیکی

پروژه‌های بزرگ و کوچک

تجهیز خطوط تولید و اتوماسیون

تجهیز خطوط تولید و اتوماسیون

چرا دیجی قطعه؟

10 سال تجربه موفق

تجربه؛ گرانبهاترین دانش

ضمانت محصول و خدمات

بدون ضمانت و پشتیبانی کار ارزشی ندارد

قیمت مناسب

دیجی قطعه

پشتوانه علمی قوی

تجربه و دانش دو بال هماهنگ

پشتیبانی قوی